Chương trình HOÀN 100% TIỀN

15 Tháng 04, 2020

Chương trình HOÀN 100% TIỀN cho những bạn học hoàn thành cuốn sách trong 30 NGÀY (30 ngày tính từ thời điểm nhận được sách). Chương trình cũng hướng tới các bạn có điều kiện gia đình khó khăn. Nếu khó khăn, các em nỗ lực đọc trọn vẹn cuốn sách, các em sẽ được HOÀN 100% TIỀN.

Đối với trường hợp mua nhiều sách: Mỗi cuốn các em sẽ được tính 30 ngày, cộng dồn.

Ví dụ: Em mua 1 bộ sách Toán (gồm 5 cuốn) thì em sẽ được cấp 5 mã. Tổng thời gian tham gia chương trình HOÀN 100% sẽ là 150 ngày

Danh mục sách áp dụng HOÀN 100% TIỀN

 • 1. Công phá Toán 3
 • 2. Công phá Toán 2
 • 3. Công phá Toán 1
 • 4. Công phá Lí 3
 • 5. Công phá bài tập hóa
 • 6. Công phá lí thuyết hóa
 • 7. Công phá Lí 3
 • 8. Thực chiến đề Toán
 • 9. Thực chiến đề Lí
 • 10. Thực chiến đề Hóa
 • 11. Thực chiến đề Sinh
 • 12. Thực chiến đề Anh
 • 13. Công phá kĩ thuật Casio
 • 14. Công phá Vật lí 1
 • 15. Công phá Vật lí 2
 • 16. Công phá bài tập Sinh
 • 17. Công phá lí thuyết Sinh
 • 18. Công phá Anh 1
 • 19. Công phá Anh 2
 • 20. Công phá Anh 3
 • 21. Chinh phục bài tập từ vựng
 • 22. Chinh phục bài tập điền từ
 • 23. Chinh phục bài tập VDC Sinh học

Chúc các em thành công!