[CPA2] -CHẶNG 4- CỤM ĐỘNG TỪ-Minitest 7

Làm bài ngay
Trạng thái
Đã thi xong
Môn học
Tiếng Anh
Khối lớp
Lớp 12
Số câu hỏi
15
Thời gian làm bài
15 phút
Bắt đầu làm bài
05/06/2020 09:24:47
Thời gian hợp lệ
05/06/2020 09:29:47
Kỳ thi
  Sở giáo dục
   Trường
    Thời gian tạo đề
    05/06/2020
    Thời gian cập nhật
    11/06/2020

    Các em làm bài xong nhớ báo kết quả để anh chị  gửi các bài tiếp theo nhé !