Đề tuyển chiến binh Online - môn Anh

Làm bài ngay
Trạng thái
Đã thi xong
Môn học
Tiếng Anh
Khối lớp
Lớp 12
Số câu hỏi
100
Thời gian làm bài
90 phút
Bắt đầu làm bài
01/04/2020 21:00:00
Thời gian hợp lệ
01/04/2020 21:27:00
Kỳ thi
  Sở giáo dục
   Trường
    Thời gian tạo đề
    01/04/2020
    Thời gian cập nhật
    01/04/2020

    Đề thi bao gồm 100 câu được chọn lọc trong bộ sách CÔNG PHÁ ANH và THỰC CHIẾN ANH của Lovebook.

    Chúc các ứng viên làm bài tốt và trở thành 1 trong những thành viên của công ty!