Đề tuyển chiến binh Online - môn Lí

Làm bài ngay
Trạng thái
Đã thi xong
Môn học
Vật lý
Khối lớp
Lớp 12
Số câu hỏi
50
Thời gian làm bài
90 phút
Bắt đầu làm bài
01/04/2020 19:30:00
Thời gian hợp lệ
01/04/2020 19:57:00
Kỳ thi
  Sở giáo dục
   Trường
    Thời gian tạo đề
    01/04/2020
    Thời gian cập nhật
    01/04/2020

    Đề thi bao gồm 50câu được chọn lọc trong bộ sách CÔNG PHÁ LÍ và THỰC CHIẾN LÍ của Lovebook.

    Chúc các ứng viên làm bài tốt và trở thành 1 trong những thành viên của công ty!