Đề tuyển chiến binh Online - môn Sinh

Làm bài ngay
Trạng thái
Đã thi xong
Môn học
Sinh học
Khối lớp
Lớp 12
Số câu hỏi
50
Thời gian làm bài
90 phút
Bắt đầu làm bài
02/04/2020 10:00:00
Thời gian hợp lệ
02/04/2020 10:27:00
Kỳ thi
  Sở giáo dục
   Trường
    Thời gian tạo đề
    02/04/2020
    Thời gian cập nhật
    02/04/2020

    Đề thi bao gồm 50 câu được chọn lọc trong bộ sách CÔNG PHÁ SINH và THỰC CHIẾN SINH của Lovebook.

    Chúc các ứng viên làm bài tốt và trở thành 1 trong những thành viên của công ty!