Kiểm tra 45" Hidrocacbon

Làm bài ngay
Trạng thái
Đã thi xong
Môn học
Hóa học
Khối lớp
Lớp 12
Số câu hỏi
25
Thời gian làm bài
45 phút
Bắt đầu làm bài
15/05/2020 15:30:49
Thời gian hợp lệ
15/05/2020 15:44:49
Kỳ thi
  Sở giáo dục
   Trường
    Thời gian tạo đề
    15/05/2020
    Thời gian cập nhật
    15/05/2020

    Các em làm thử 25 câu này trong 45 phút nha.