Thi Thử hàng tuần Vật lí

Làm bài ngay
Trạng thái
Đã thi xong
Môn học
Vật lý
Khối lớp
Lớp 12
Số câu hỏi
38
Thời gian làm bài
90 phút
Bắt đầu làm bài
26/03/2020 09:16:50
Thời gian hợp lệ
26/03/2020 09:43:50
Kỳ thi
 • THPT Quốc Gia
Sở giáo dục
  Trường
   Thời gian tạo đề
   26/03/2020
   Thời gian cập nhật
   23/05/2020

   Đây là bài thi quan trọng