Weekly Challenge số 3 - môn Vật lí

Làm bài ngay
Trạng thái
Đã thi xong
Môn học
Vật lý
Khối lớp
Lớp 12
Số câu hỏi
40
Thời gian làm bài
50 phút
Bắt đầu làm bài
04/04/2020 20:00:00
Thời gian hợp lệ
04/04/2020 20:25:00
Kỳ thi
 • Weekly Challenge
Sở giáo dục
  Trường
   Thời gian tạo đề
   02/04/2020
   Thời gian cập nhật
   04/04/2020

   Đây là bài thi quan trọng